นิ่วในถุงน้ำดี อาการเมื่อเป็นนิ่วในถุงน้ำดี วิธีรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี อาการเมื่อเป็นนิ่วในถุงน้ำดี วิธีรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี

ลักษณะของนิ่วที่อยู่ในถุงน้ำดี จะมีลักษณะคล้ายๆกับก้อนหินก้อนเล็กๆ ที่อยู่ภายในถุงน้ำดี หรือบริเวณท่อน้ำดี

ซึ่งนิ่วในถุงน้ำดีนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมา เช่น โรคดีซ่าน และ อาจจะทำให้รู้สึกปวดท้อง เป็นต้น …