โรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสููงคืออะไร

ความดันโลหิตของคนเราจะมีไว้เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าการทำงานของหวัใจนั้นหนักเกินไปหรือป่าว และ ถ้าหนักเกินไป เกินไปแค่ไหน ฉะนั้นความดันโลหิตนั้นจึงมีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างมาก แต่ในความจริงนั้นความดันโลหิตของคนเราจะไม่คงที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ก็อย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกาย ตอนอ่านหนังสือ …