โทษ และข้อเสียของการอ่านหนังสือก่อนสอบ 1 วัน!!

โทษ และข้อเสียของการอ่านหนังสือก่อนสอบ 1 วัน!!

เทศกาลแห่งการสอบนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เกลียดมากที่สุด ต้องขยันมากกว่าเดิม ต้องอ่านหนังสือหรือเนื้อหาที่เรียนมาให้จบหลายๆ ครั้ง

หรืออ่านจนเข้าใจเนื้อหา ถ้าเราพลาดอ่านไม่จบ ตอนสอบหากข้อสอบออกเนื้อหาในส่วนที่เราไม่ได้อ่านจะทำให้เราทำข้อสอบไม่ได้ รู้สึกเครียดที่ทำไมเราถึงอ่านหนังสือไม่จบ แต่มีบางคนชอบอ่านหนังสือก่อนสอบเพียงแค่ 1 …