โทษ และข้อเสีย ของการลอกการบ้านเพื่อน!!

โทษ และข้อเสีย ของการลอกการบ้านเพื่อน!!

ในบางครั้งที่เวลาอาจารย์สั่งการบ้านเรา แต่เรายังไม่เข้าใจหรือทำไม่เป็นนั้น เรามักจะตัดสินปัญหาด้วยการลอกการบ้านเพื่อน

โดยที่เราไม่ลองพยายามทำด้วยตนเองก่อน หรือให้เพื่อนสอน เรามักจะยืมของเพื่อนมาลอกจนบางครั้งไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลย ลอกก็คือลอกตามจริงๆ ซึ่งการลอกการบ้านเพื่อนมีข้อดีอยู่ที่ว่ามีการบ้านส่ง แต่ข้อเสียที่ตามมาจากการลอกการบ้านเพื่อนนั้นมีมากมาย

การลอกการบ้านเพื่อนทำให้เราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนที่แท้จริง …