ต้นกำเนิดของสมุนไพรอภัยภูเบศร ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร

ต้นกำเนิดของสมุนไพรอภัยภูเบศร ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร

อภัยภูเบศร เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรหลากหลายชนิด มีผลิตภัณฑ์มากมายที่มีการนำสมุนไพรมาใช้ภายใต้ชื่อว่า อภัยภูเบศร

ซึ่งหลายคนสงสัยว่าจะมีประวัติหรือที่มาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือไม่? แล้วถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเป็นที่มาของสมุนไพรต่างๆ ได้อย่างไร เราจึงจะมาไขปริศนาเกี่ยวกับที่มาของสมุนไพรอภัยภูเบศร

เรื่องคร่าวๆ มีอยู่ว่า …