4 ข้อ หลักการ ที่ใช้ในการทำงาน

4 ข้อ หลักการ ที่ใช้ในการทำงาน

หลักในการทำงาน

1. จัดการงานตรงหน้า

ก่อนอื่นในการทำงานเลยคือเราต้องเริ่มจัดงานของเราก่อนว่าเรามีหน้าที่อะไร ควรทำอะไรบ้าง และการจดบันทึกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่า การจดบันทึกจะเป็นการช่วยย้ำคิำย้ำทำ กันลืม และทำให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไร ควรเตรียมตัวและเตรียมอื่นๆอย่างไร …