ระวัง อันตรายจากของเล่นเด็กที่อาจจะมีคม!!

ระวัง อันตรายจากของเล่นเด็กที่อาจจะมีคม!!

ของเล่นเด็กทุกวันนี้มีมากมายหลายแบบ บางอย่างก็เป็นของเล่นที่เสริมพัฒนาการ เสริมทักษะให้แก่เด็ก

แต่ของเล่นบางชนิดก็เป็นอันตรายแก่เด็กได้ เช่น ของเล่นที่มีคม เป็นต้น บางครั้งเราอาจจะมองว่าของเล่นที่เราเลือกซื้อมาให้ลูกเล่นนั้นไม่เห็นจะเป็นอันตรายต่อเด็กตรงไหน แต่หารู้ไม่ว่าของเล่นเหล่านั้นสามารถทำอันตรายให้แก่เด็กได้ เพราะคำว่าเด็ก …