สาเหตุ และอาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร

สาเหตุ และอาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหารถือได้ว่าเป็นมะเร็งร้ายที่มาเยือนเราอย่างเงียบๆ

เพราะอะไรน่ะหรอคะ ก็เพราะว่ากว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารก็ต่อเมื่อเชื้อมะเร็งอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วเท่านั้น ซึ่งเมื่อผู้ป่วยมาตรวจพบเข้า แพทย์อาจจะให้การรักษาไม่ทันเสียแล้ว อีกทั้งเมื่อผู้ป่วยทราบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายก็อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้อาการทรุดเร็วขึ้น และ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร…