การพูดตรงๆ : ในการณ์ที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่กดดันนั้นบางที่คุณอาจจะไม่กล้าพูดออกมาตรงๆ เพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าแรง หรือ ไปหักหน้าเค้า คุณจึงพูดด้วยคำพูดที่ว่า “เราน่าจะลอง” หรือ “ฉันว่านะ” สำหรับผู้ที่ได้ฟังแล้วคำพูดนี้เป็นคำพูดที่แสดงออกถึงความไม่แน่ใจ ไม่ชัดเจน ผู้ฟังก็ต้องฉุกคิดอีกว่าเราจะเชื่อเค้าดีหรือเปล่า ฉะนั้นเวลาที่ต้องพูดเรื่องจริงจัง สำคัญ ก็ให้พูดให้ตรงประเด็น อย่าอ้อมค้อม เพราะบางทีอาจจะทำให้งานคุณเสียหาย หรือตัวคุณเสียหายเพราะความเกรงใจเนี่ยแหละ อคติ : ในการทำงานหรือในการทำสิ่งใดๆก็ตาม ให้คุณตัดอคติออกไปก่อน เพราะเมื่อคุณเกิดอคติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว จะทำให้ความคิดของคุณไม่เป็นกลาง มักจะพูดเข้าข้างตนเอง หรือพูดเข้าข้างในสิ่งที่ชอบ ฉะนั้นคำชนิดที่ว่า “ ไม่เคยสนใจเลยใช่ไหม ”, “ เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะ ” คำพูดเหล่านี้เป็นคำที่เหมือนกับเป็นการปรักปรำให้ผู้ฟังต้องยอมรับ เป็นพูดที่เหมือนเป็นการต้อนให้อีกฝ่ายจนมุม และเสียความมั่นใจไป การจับประเด็น : ในกรณีที่คุณต้องการโต้เถียงกับบุคคลอื่น ไม่ใช่แค่การฟังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคูรต้องทำความเข้าใจและต้องจับประเด็นในสิ่งที่เค้าพูดด้วย เพื่อเป็นการที่จะได้เอาคำพูดของเค้ามาหาทางตอบกลับไปในแนวความคิดของคุณ แต่ในจุดนี้ก็ควรยอมรับความคิดเค้าด้วย อีกทั้งไม่ควรคิดว่าชั้นต้องชนะตลอด เพราะบางทีความคิดเราก็ไม่ได้ถูกเสมอไป อธิบาย : ในการพูด เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจคนอื่น หรือพูดเพื่อเสนอผลงาน นั้น เมื่อเราอธิบายเสร็จสิ้นแล้วก็ควรสรุปในแบบพอดีๆได้ใจความ เหมือนเป็นการย้ำอีกทีว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่ เพราะสิ่งที่เราพูดก่อนหน้านั้น อาจจะมีน้ำด้วย เนื้อด้วยผสมกัน การสรุปจะทำให้คำพูดของเราหน้าเชื่อถือ

4. สถานการณ์ ที่สาวๆ ไม่ควรทำ และควรเลิกทำ

การพูดตรงๆ

ในการณ์ที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่กดดันนั้นบางที่คุณอาจจะไม่กล้าพูดออกมาตรงๆ เพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าแรง หรือ ไปหักหน้าเค้า คุณจึงพูดด้วยคำพูดที่ว่า “เราน่าจะลอง” หรือ “ฉันว่านะ” สำหรับผู้ที่ได้ฟังแล้วคำพูดนี้เป็นคำพูดที่แสดงออกถึงความไม่แน่ใจ ไม่ชัดเจน ผู้ฟังก็ต้องฉุกคิดอีกว่าเราจะเชื่อเค้าดีหรือเปล่า ฉะนั้นเวลาที่ต้องพูดเรื่องจริงจัง สำคัญ ก็ให้พูดให้ตรงประเด็น อย่าอ้อมค้อม เพราะบางทีอาจจะทำให้งานคุณเสียหาย หรือตัวคุณเสียหายเพราะความเกรงใจเนี่ยแหละ

อคติ

ในการทำงานหรือในการทำสิ่งใดๆก็ตาม ให้คุณตัดอคติออกไปก่อน เพราะเมื่อคุณเกิดอคติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว จะทำให้ความคิดของคุณไม่เป็นกลาง มักจะพูดเข้าข้างตนเอง หรือพูดเข้าข้างในสิ่งที่ชอบ ฉะนั้นคำชนิดที่ว่า “ ไม่เคยสนใจเลยใช่ไหม ”, “ เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะ ” คำพูดเหล่านี้เป็นคำที่เหมือนกับเป็นการปรักปรำให้ผู้ฟังต้องยอมรับ เป็นพูดที่เหมือนเป็นการต้อนให้อีกฝ่ายจนมุม และเสียความมั่นใจไป

การจับประเด็น

ในกรณีที่คุณต้องการโต้เถียงกับบุคคลอื่น ไม่ใช่แค่การฟังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคูรต้องทำความเข้าใจและต้องจับประเด็นในสิ่งที่เค้าพูดด้วย เพื่อเป็นการที่จะได้เอาคำพูดของเค้ามาหาทางตอบกลับไปในแนวความคิดของคุณ แต่ในจุดนี้ก็ควรยอมรับความคิดเค้าด้วย อีกทั้งไม่ควรคิดว่าชั้นต้องชนะตลอด เพราะบางทีความคิดเราก็ไม่ได้ถูกเสมอไป

อธิบาย

ในการพูด เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจคนอื่น หรือพูดเพื่อเสนอผลงาน นั้น เมื่อเราอธิบายเสร็จสิ้นแล้วก็ควรสรุปในแบบพอดีๆได้ใจความ เหมือนเป็นการย้ำอีกทีว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่ เพราะสิ่งที่เราพูดก่อนหน้านั้น อาจจะมีน้ำด้วย เนื้อด้วยผสมกัน การสรุปจะทำให้คำพูดของเราหน้าเชื่อถือ