โทษ และข้อเสีย ของการลอกการบ้านเพื่อน!!

โทษ และข้อเสีย ของการลอกการบ้านเพื่อน!!

ในบางครั้งที่เวลาอาจารย์สั่งการบ้านเรา แต่เรายังไม่เข้าใจหรือทำไม่เป็นนั้น เรามักจะตัดสินปัญหาด้วยการลอกการบ้านเพื่อน

โดยที่เราไม่ลองพยายามทำด้วยตนเองก่อน หรือให้เพื่อนสอน เรามักจะยืมของเพื่อนมาลอกจนบางครั้งไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลย ลอกก็คือลอกตามจริงๆ ซึ่งการลอกการบ้านเพื่อนมีข้อดีอยู่ที่ว่ามีการบ้านส่ง แต่ข้อเสียที่ตามมาจากการลอกการบ้านเพื่อนนั้นมีมากมาย

การลอกการบ้านเพื่อนทำให้เราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนที่แท้จริง เวลาสอบจะทำให้เราเหนื่อยมากในการอ่านหนังสือ หรือทำให้เราทำข้อสอบไม่ได้เลย บางครั้งข้อสอบก็จะคล้ายๆ กับการบ้านที่อาจารย์สั่งมา ถ้าเรามัวแต่ลอกการบ้านเพื่อน แน่นอนว่าเราจะทำข้อสอบข้อนี้ไม่ได้ ต่างจากคนที่ทำการบ้านด้วยตนเอง เมื่อเจอข้อสอบที่คล้ายกับการบ้าน จะทำให้เราทำข้อสอบได้ เพราะข้อนี้ก็เคยทำมาก่อน และมีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน

การที่เราลอกการบ้านเพื่อนจะทำให้ติดเป็นนิสัย จนไม่รู้จักคิดด้วยตนเองบ้าง อาจารย์สั่งการบ้านที่ไรก็จะลอกเพื่อนอย่างเดียว ไม่มีความคิดที่จะลองทำเอง ทำให้เหมือนว่าเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรได้ง่ายๆ ไม่คิดที่จะอ่าน ทำความเข้าใจและต่อสู้ ในการทำการบ้านด้วยตนเองนั้นมีความภูมิใจในตัวเองอยู่ แม้บางครั้งมันจะผิด แต่เราก็ภูมิใจในตัวเองว่าเราทำการบ้านมาเอง ไม่ได้ลอกของใคร

ดังนั้นหากเราอยากเก่ง อยากทำข้อสอบได้ ก็ต้องพยายามทำการบ้านด้วยตนเอง แม้มันจะยากแค่ไหนอาจจะหาคนสอนการบ้าน แต่ไม่ใช่ไปลอกการบ้านของคนอื่นมาเป็นการบ้านของตนเอง อาจารย์บางคนอาจจะหักคะแนนคนที่ลอกการบ้านและคนที่ให้ลอกด้วย ทำให้เสียคะแนนไปอีกด้วย