โทษ และข้อเสียของการอ่านหนังสือก่อนสอบ 1 วัน!!

โทษ และข้อเสียของการอ่านหนังสือก่อนสอบ 1 วัน!!

เทศกาลแห่งการสอบนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เกลียดมากที่สุด ต้องขยันมากกว่าเดิม ต้องอ่านหนังสือหรือเนื้อหาที่เรียนมาให้จบหลายๆ ครั้ง

หรืออ่านจนเข้าใจเนื้อหา ถ้าเราพลาดอ่านไม่จบ ตอนสอบหากข้อสอบออกเนื้อหาในส่วนที่เราไม่ได้อ่านจะทำให้เราทำข้อสอบไม่ได้ รู้สึกเครียดที่ทำไมเราถึงอ่านหนังสือไม่จบ แต่มีบางคนชอบอ่านหนังสือก่อนสอบเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น ซึ่งจะมีผลเสียตามมามากมาย

การที่เราอ่านหนังสือก่อนสอบ 1 วัน จะมีความเสี่ยงมากมาย ทั้งเสี่ยงที่จะอ่านไม่จบ หรืออ่านแล้ว จบแล้วจบอะไรไม่ได้เลย เหมือนรีบอ่านให้จบๆ ก่อนสอบ 1 วัน ทำให้นอนดึก บางคนถึงกับไม่ได้นอน พอเข้าห้องสอบจริงทำให้เบลอ สมองตื้อ จำเนื้อหาที่อ่านมาไม่ได้เลย ง่วงด้วย อาจจะเผลอหลับในห้องสอบได้ พอคะแนนสอบมาก็ได้น้อยตามเคย เนื่องจากไม่ยอมอ่านหนังสือสอบมาล่วงหน้า มาเร่งอ่านเอาวันสุดท้ายก่อนสอบ 1 วันก็มักจะเป็นแบบนี้แทบทุกราย

ทางที่ดีนั้นเราไม่ควรมาเร่งอ่านหนังสือก่อนสอบ 1 วัน ควรอ่านล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ค่อยๆ อ่านไป อ่านให้เข้าใจทุกเนื้อหา อ่านซ้ำหลายๆ รอบ หัดทำโจทย์เยอะๆ เมื่อเราเจอข้อสอบแล้วจะทำให้เราทำได้ ด้วยการเตรียมความพร้อมมาดีของเรานั่นเอง แต่ถ้าเราไม่อยากเหนื่อยตอนอ่านหนังสือให้ตั้งใจเรียนในห้อง ตั้งใจเรียนที่อาจารย์สอนในห้องให้เข้าใจ เราจะได้ไม่มาเหนื่อยตอนอ่านหนังสือ

ดังนั้นถ้าหากเราอยากสอบได้คะแนนดีต้องอ่านหนังสือก่อนสอบล่วงหน้านานๆ อ่านซ้ำหลายๆ รอบ ไม่ใช่มาอ่านก่อนสอบเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น อีกทั้งยังต้องตั้งใจเรียนหนังสือในห้องเรียนด้วย จะได้มาทบทวนทีหลังจะง่ายกว่าการเริ่มต้นอ่านหนังสือใหม่เพราะไม่ได้ตั้งใจเรียน อีกทั้งยังต้องเขียนสรุปเนื้อหาบทเรียนคร่าวๆ เราจะได้จำได้แม่น ทีนี้ข้อสอบไหนๆ เราก็พิชิตได้