วิธีการง่ายๆ ในการทำเต้าหู้ยี้ ไว้กินเอง

วิธีการง่ายๆ ในการทำเต้าหู้ยี้ ไว้กินเอง

ก่อนอื่นให้นำเต้าหู้แข็งมาตัดออกเป็นก้อนๆ ซึ่งขนาดของเต้าหู้แข็งนั่นจะตัดในขนาดใดก็ได้ ตามใจชอบ

แต่ในตามท้องตลาดมัดนิยมตัดเต้าหู้กันในขนาดความกว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร และความยาว 3 เซนติเมตร จากนั้นให้นำก้อนเต้าหู้ที่ตัดออกเป็นก้อนๆแล้ว นำไปแช่ในกรดเกลือ คือในน้ำกรดเกลือนี้จะประกอบไปด้วยกรดซีตริก 2.5 เปอร์เซ็นต์

เมื่อแช่เต้าหู้แข็งที่ถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆในกรดเกลือเป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว ให้นำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาสเซลเซียส โดยใช้เวลาในการอบทั้งสิ้ร สิบห้านาที จากนั้นให้นำเตาหู้ที่อบแล้วออกมาวางิ้งไว้ก่อน รอจนเต้าหู้เย็น พอเต้าหู้เย็นแล้วให้ใส่เชื้อราลงไป โดยเชื้อรานั้นก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น mucor racemosus และ actimomucor elegans ลงในเต้าหู้

พอใส่เชื้อราลงไปแล้วก็ให้นำเต้าหู้ที่ได้มาเดก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยให้ทิ้งไว้ในตู้เย็นนานปรัมาณ 7 วัน เมื่อเป็นเวลาครบ 7 วันแล้ว จะสามารถสังเกตุเห็นได้ว่าที่เต้าหู้นั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยเชื้อราสีขาว จากนั้นก็ให้นำเต้าหูไปแช่ลงในน้ำเกลือ หรือน้ำเกลือผสใเหล้าก็ได้ จากนั้นจึงนำไเก็บและทิ้งไว้แบบนั้นเป็นเวลา 6 เดือน คุณก็จะได้เต้าหู้ยี้แล้ว

โดยในการแช่ก้อนเต้าหู้ที่ถูกเชื้อราปกคลุมลงในน้ำเกลือ หรือ น้ำเกลือผสมเหล้าแล้ว ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เรียกได้ว่าเป็นขัั้นตอนการถนอมอาหารให้มีรสเค็ม และป้องกันการเกิดเชื้อราตัวอื่น หรือ จุลินทรีย์ตัวอื่น ซึ่งในการใช้เกลือ ต้องใช้เกลือในปริมาณที่เหมาสมจึงจะได้เต้าหู้ที่มีกลิ่นที่หอม และลงตัว ซึ่งเกลือที่นิยมใช้กันโดยทั่วๆไปนั่นก็คือ เกลือแกลง